Σχετικά

Το P2P Lab είναι μια διεπιστημονική ερευνητική κολεκτίβα που επικεντρώνεται στα κοινά (commons) και την τεχνολογία.

Αποστολή του είναι:

  • η δημιουργία διεπιστημονικών οπτικών σχετικά με τα διάφορα ομότιμα εγχειρήματα.
  • η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε οργανώσεις και δημόσιους οργανισμούς σχετικά με τις ανοικτές τεχνολογίες και πρακτικές.
  • η συγγραφή άρθρων, βιβλίων και αναφορών πάνω στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.
  • η διοργάνωση ανοικτών δραστηριοτήτων δράσης και επιμόρφωσης σχετικά με τα διαθέσιμα εργαλεία για τη δημιουργική αλλαγή των κοινωνιών.

Δείτε την Πρόσκληση για την τριήμερη εκδήλωση του έργου Phygital.

Δείτε  “το αλφαβητάρι των κοινών”.