Σχετικά

Το P2P Lab είναι μια διεπιστημονική ερευνητική κολεκτίβα που επικεντρώνεται στα κοινά (commons) και την τεχνολογία.

Αποστολή του είναι:

  • η δημιουργία διεπιστημονικών οπτικών σχετικά με τα διάφορα ομότιμα εγχειρήματα.
  • η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε οργανώσεις και δημόσιους οργανισμούς σχετικά με τις ανοικτές τεχνολογίες και πρακτικές.
  • η συγγραφή άρθρων, βιβλίων και αναφορών πάνω στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.
  • η διοργάνωση ανοικτών δραστηριοτήτων δράσης και επιμόρφωσης σχετικά με τα διαθέσιμα εργαλεία για τη δημιουργική αλλαγή των κοινωνιών.

Δείτε τις εγκαταστάσεις μας.

Δείτε  “το αλφαβητάρι των κοινών”.