Σχετικά

Το P2P Lab είναι μια διεπιστημονική ερευνητική κολεκτίβα που επικεντρώνεται στις εφαρμογές και τον αντίκτυπο των ανοικτών τεχνολογιών.

Αποστολή του είναι:

  • η δημιουργία ολοκληρωμένων διεπιστημονικών οπτικών σχετικά με τα διάφορα συνεργατικά και ομότιμα εγχειρήματα.
  • η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις, οργανώσεις και δημόσιους οργανισμούς σχετικά με τις ανοικτές τεχνολογίες και πρακτικές.
  • η παραγωγή καινοτόμων, ανοικτών τεχνο-οικονομικών λύσεων σε τοπικά προβλήματα.
  • η συγγραφή και επιμέλεια άρθρων, βιβλίων και αναφορών πάνω στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.
  • η διοργάνωση ανοικτών δραστηριοτήτων σκέψης, δράσης και επιμόρφωσης σχετικά με τα διαθέσιμα εργαλεία για τη δημιουργική αλλαγή των κοινωνιών.

Είμαστε πάντοτε ανοικτοί σε συνεργασίες.

Διαβάστε σχετικά με ένα από τα κεντρικά μας εγχειρήματα για το 2016-19.

Δείτε τις εγκαταστάσεις μας και τον εξοπλισμό.