Εξερευνώντας ένα αναδυόμενο παραγωγικό μοντέλο

Source: flickr.com/photos/opensourceway

Source: flickr.com/photos/opensourceway

Πλήρης Τίτλος: “Design global, manufacture local: Exploring the contours of an emerging productive model“, από τους Βασίλη Κωστάκη, Βασίλη Νιάρο, Γιώργο Δαφέρμο & Michel Bauwens.

Περίληψη: This article aims to contribute to the ongoing dialogue on post-capitalist construction by exploring the contours of a commons-oriented productive model. On the basis of this model called “design global-manufacture local”, we argue that recent techno-economic developments around the emergence of commons-based peer production and desktop manufacturing technologies, may signal new alternative paths of social organization. We conclude by arguing that all commons-oriented narratives could converge, thereby supporting the creative communities which are building the world they want within the confines of the political economy they aspire to transcend.

Βρείτε το άρθρο στις Δημοσιεύσεις.