Αξία, ανοικτοί συνεταιρισμοί και ανοικτά δίκτυα αξίας

Screen Shot 2015-09-13 at 12.15.32

Περίληψη: Το παρόν εγχείρημα περιλαμβάνει:

  1. μία μελέτη του εγχειρήματος Backfeed (δημοσιεύτηκε),
  2. μία μελέτη του δικτύου Enspiral (δημοσιεύτηκε),
  3. ένα κεφάλαιο στο συλλογικό βιβλίο των T. Scholz and N. Schneider που εξετάζει τον “συνεταιρισμό πλατφόρμας”.
  4. μία αναφορά για το Heinrich Böll Foundation με θέμα την αξία στη βασισμένη στα κοινά ομότιμη παραγωγή (δημοσιεύτηκε),
  5. μια αναφορά για το European Trade Union Institute (ETUI) (δημοσιεύτηκε).
  6. τη νεοφυή κοινωνική επιχείρηση Bitmind(σε παύση),
  7. μία μελέτη των ανοικτών δικτύων αξίας και του εγχειρήματος Sensorica (σε εξέλιξη),
  8. μία μελέτη αναφορικά με την έννοια της “διεπένδυσης” (transvestment) στο πλαίσιο του TheNextSystem Project  (σε εξέλιξη),
  9. μία μελέτη του εγχειρήματος Holochain (σύντομα);
  10. ένα βιβλίο/μανιφέστο προς δημοσίευση στα μέσα του 2018 από το Westminster University Press (σε εξέλιξη).

Συντονιστές: Βασίλης Κωστάκης,  Άλεξ Παζαϊτης, Michel Bauwens, Βασίλης Νιάρος, Primavera De Filippi, και Diego Gonzalez.

Το παρόν είναι επίσης μέρος του στρατηγικού εγχειρήματος του P2P Lab για την περίοδο 2016-2019.