Αξιολογώντας το παραγωγικό μοντέλο: Σχεδιάζουμε παγκόσμια, κατασκευάζουμε τοπικά

P2PLab

πηγή: flickr.com/opensourceway

Πλήρης Τίτλος: “Σχεδιασμένο Παγκόσμια, Κατασκευασμένο Τοπικά: Αξιολογώντας τις Πρακτικές, την Καινοτομία και τις Δυναμικές Βιωσιμότητας ενός Αναδυόμενου Παραγωγικού Μοντέλου“.

Περίληψη: Αυτό το εγχείρημα θα καταγράψει, αναλύσει, δοκιμάσει και αξιολογήσει έναν νέο τρόπο δημιουργίας αξίας, ο οποίος βασίζεται στον συνδυασμό των ψηφιακών κοινών αγαθών (π.χ. ανοιχτή γνώση και σχεδιασμός) με την επιτραπέζια κατασκευή και τις τεχνολογίες αυτοματισμού (π.χ. από τη τρισδιάστατη εκτύπωση και τις εργαλειομηχανές CNC μέχρι τα εργαλεία χαμηλής τεχνολογίας και τις χειροποίητες κατασκευές). Αυτή η σύγκλιση θα μπορούσε αναμφισβήτητα να παίξει καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό περιβαλλοντικά βιώσιμων παραγωγικών μοντέλων, όπως το μοντέλο “σχεδιασμένο παγκόσμια, κατασκευασμένο τοπικά” (“design global, manufacture local”). Το τελευταίο φαίνεται να σχηματίζει οικονομίες σκοπού οι οποίες προάγουν την αειφορία και την ανοιχτή καινοτομία ενώ αναδεικνύουν νέες μορφές ανθρώπινης συνεργασίας. Ωστόσο, αυτοί οι ισχυρισμοί επί του παρόντος βασίζονται σε αδύναμες εννοιολογικές και εμπειρικές βάσεις. Μέσα από τη μελέτη επιλεγμένων περιπτώσεων και συμμετοχικής έρευνας δράσης, αυτό το εγχείρημα επιδιώκει να κατανοήσει τα συναφή οργανωτικά μοντέλα, την εξέλιξή τους και τις ευρύτερες εφαρμογές τους στην πολιτική και οικονομία.

Συντονιστής: Βασίλης Κωστάκης