Πρόγραμμα ανοικτής συνάντησης του έργου Phygital

Ημερομηνία: Δευτέρα, 14.04.2018

Ώρα έναρξης: 17:30

Τόπος διεξαγωγής: Πνευματικό Κέντρο, Επαρχιακή Οδός Ιωαννίνων – Συρράκου 43, 440 13, Καλέντζι, Δήμος Βορείων Τζουμέρκων (χάρτης)

Ατζέντα

16:30 – 17:00

Υποδοχή συμμετεχόντων

17:00 – 17:15

Εισαγωγή, γνωριμία με (νέους) συμμετέχοντες, παρουσίαση των εισηγητών, περίληψη προηγούμενης συνάντησης

17:15 – 18:30

Προκλήσεις και συνεργατική κατασκευή λύσεων ανοικτού σχεδιασμού για αγροτικές εργασίες στα Βόρεια Τζουμέρκα

Συντονιστής: Αλέξανδρος Πανταζής, Μέλος ομάδας έργου Phygital

18:30 – 19:00

Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα

19:00 – 19:30

Ανοικτή συζήτηση: Φτιάχνοντας το Tzoumakers – καταγραφή αναγκών, επιλογή εξοπλισμού και διευθέτηση χώρου

Συντονιστής: Βασίλης Νιάρος, Υπεύθνος ομάδας έργου Phygital