Οι αλλαγές στην οικονομική αξία και ο ρόλος των ομότιμων κοινοτήτων

Πλήρης Τίτλος: “The contemporary value crisis and the search for ‘value sovereignty’“. Περίληψη: One of the issues with the current economy is what Adam Arvidsson and Michel Bauwens have called the ‘value crisis’. This value crisis is characterized by an increased capacity to create common value through commons-based peer production and other practices of the ...

Σκεφτόμαστε παγκόσμια, εκτυπώνουμε τοπικά

Περίληψη: This article discusses an intrinsic case study which demonstrates the convergence of decentralized online and offline ways of sharing knowledge. We describe a new techno-economic form of value creation and distribution in relation to the knowledge commons and the publishing industry. Moreover, the dynamics and challenges of an emerging commons-based copyright license, named Peer ...

Η ανάδυση των makerspaces

Πλήρης τίτλος: “Making (in) the smart city: The emergence of makerspaces“, από τους Βασίλη Νιάρο, Βασίλη Κωστάκη & Wolfgang Drechsler. Περίληψη: The criticism on the smart city is used as a starting point to highlight the promises of makerspaces, that is to say, those emerging urban sites that promote sharing practices; exercise community-based forms of ...

P2P Value

Πλήρης τίτλος: “Techno-social platform for sustainable models and value generation in commons-based peer production in the Future Internet”. Περίληψη: Το P2P Value είναι ένα τριετές (2013-16) ερευνητικό έργο που εκνπονείται στα πλαίσια του προγράμματος EU FP7. The project researches the creation of common value in P2P and collaborative communities. Ethnographic and statistical analysis of communities engaged in ...

Δίκτυο αντίστασης στο Αιγαίο

Περίληψη: The current project is designed jointly by the P2P Lab and the Nomads of the Sea and will take place in May of 2016. During a half a month sailing trip, a crew of eight activists and researchers will visit five selected Greek islands for one week each. Two types of workshops will be ...

Οικοτουρισμός, εκπαίδευση και τρισδιάστατη εκτύπωση

Περίληψη: In line with the “3Ducation project” (2013) which was a three-month project implemented in two high schools of Ioannina city (Greece), we establish our cooperation with the Social Cooperative Enterprise “Ecomuseum Zagori” through an educational Erasmus+ summer program. Through a one month stay, students from Portugal will be trained on binding together ecotourism and ...

Ψηφιακά κοινά, τοπικοποιημένη κατασκευή και βιωσιμότητα

Πλήρης Τίτλος: “The convergence of digital commons with local manufacturing from a degrowth perspective: Two illustrative cases”, από τους Βασίλη Κωστάκη, , Μηνά Λιαροκάπη, Κώστα Λατούφη & Michel Bauwens. Περίληψη: The emerging discussion about the sustainability potential of distributed production is the starting point for this paper. The focus is on the “design global, manufacture local” model. ...

Προς μια αναδιαμόρφωση του κράτους, της κοινωνίας των πολιτών και της αγοράς

Πλήρης Τίτλος: “Towards a new reconfiguration among the state, civil society and the market“, από τους Michel Bauwens & Βασίλη Κωστάκη. Περίληψη: This essay tries to outline the general aspects of a political agenda for a gradual transition to a commons-oriented, social knowledge economy. In doing so, we first articulate some transitional proposals concerning both ...

Εξερευνώντας ένα αναδυόμενο παραγωγικό μοντέλο

Πλήρης Τίτλος: “Design global, manufacture local: Exploring the contours of an emerging productive model“, από τους Βασίλη Κωστάκη, Βασίλη Νιάρο, Γιώργο Δαφέρμο & Michel Bauwens. Περίληψη: This article aims to contribute to the ongoing dialogue on post-capitalist construction by exploring the contours of a commons-oriented productive model. On the basis of this model called “design ...

Προς μια έξυπνη πόλη βασισμένη στα κοινά

Πλήρης Τίτλος: “Introducing a taxonomy of the ‘smart city’: Towards a commons-oriented approach?“, από τον Βασίλη Νιάρο. Περίληψη: During the last decade there has been considerable debate over the relatively vague concept of the “smart city”. Nowadays, the smart city has crystallised into an image of a city permeated with top-down and centrally controlled technological infrastructures ...