Σκεφτόμαστε παγκόσμια, εκτυπώνουμε τοπικά

Περίληψη: This article discusses an intrinsic case study which demonstrates the convergence of decentralized online and offline ways of sharing knowledge. We describe a new techno-economic form of value creation and distribution in relation to the knowledge commons and the publishing industry. Moreover, the dynamics and challenges of an emerging commons-based copyright license, named Peer ...

Η ανάδυση των makerspaces

Περίληψη: The criticism on the smart city is used as a starting point to highlight the promises of makerspaces, that is to say, those emerging urban sites that promote sharing practices; exercise community-based forms of governance; and utilize localized manufacturing technologies. A bird’s-eye-view of the history of makerspaces is provided tracing their roots back to ...

P2P Value

Πλήρης τίτλος: Techno-social platform for sustainable models and value generation in commons-based peer production in the Future Internet Το P2P Value είναι ένα τριετές (2013-16) ερευνητικό έργο που εκνπονείται στα πλαίσια του προγράμματος EU FP7. Σύντομη περιγραφή: The project researches the creation of common value in P2P and collaborative communities. Ethnographic and statistical analysis of ...

Δίκτυο αντίστασης στο Αιγαίο

Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή του πρότζεκτ: The current project is designed jointly by the P2P Lab and the Nomads of the Sea and will take place in May of 2016. During a half a month sailing trip, a crew of eight activists and researchers will visit five selected Greek islands for one week each. Two ...

Οικοτουρισμός, εκπαίδευση και τρισδιάστατη εκτύπωση

 Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή της μελέτης: In line with the “3Ducation project” (2013) which was a three-month project implemented in two high schools of Ioannina city (Greece), we establish our cooperation with the Social Cooperative Enterprise “Ecomuseum Zagori” through an educational Erasmus+ summer program. Through a one month stay, students from Portugal will be trained ...

Ψηφιακά κοινά, τοπικοποιημένη κατασκευή και βιωσιμότητα

Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή της μελέτης:  The emerging discussion about the sustainability potential of distributed production is the starting point for this paper. The focus is on the “design global, manufacture local” model. This model builds on the conjunction of the digital commons of knowledge and design with desktop and benchtop manufacturing technologies (from three-dimensional ...

Προς μια αναδιαμόρφωση του κράτους, της κοινωνίας των πολιτών και της αγοράς

This essay tries to outline the general aspects of a political agenda for a gradual transition to a commons-oriented, social knowledge economy. In doing so, we first articulate some transitional proposals concerning both the micro-economic and the macro-economic levels, shedding light on the concept of the “partner state”. Next, a discussion follows that attempts to ...

Εξερευνώντας ένα αναδυόμενο παραγωγικό μοντέλο

This article aims to contribute to the ongoing dialogue on post-capitalist construction by exploring the contours of a commons-oriented productive model. On the basis of this model called “design global-manufacture local”, we argue that recent techno-economic developments around the emergence of commons-based peer production and desktop manufacturing technologies, may signal new alternative paths of social ...

Προς μια έξυπνη πόλη βασισμένη στα κοινά

During the last decade there has been considerable debate over the relatively vague concept of the “smart city”. Nowadays, the smart city has crystallised into an image of a city permeated with top-down and centrally controlled technological infrastructures that promise to improve the urban environment in terms of efficiency, security and sustainability. However, many scholars ...

Μια πολιτική οικολογία της ψηφιακής οικονομίας

This article explores the socio-environmental implications of two different value models currently competing for dominance in the digital economy: the neo-feudal cognitive capitalism (NFCC) and the hypothetical case of mature peer production (HMPP). Using a systematisation that considers environmental effects of information and communication technologies as direct, indirect and structural, this article discerns the future ...