Ανοικτές τεχνολογίες στην αγροτική παραγωγή

Περίληψη: This project attempts to explore the open source technology (with a focus on hardware) for agriculture emerging from a mode of production different from the capitalist one, that of commons-based peer production. There are indeed several existing open source projects in relation to the primary sector of the economy, and particularly agriculture. This project combines ...

Σκεφτόμαστε παγκόσμια, εκτυπώνουμε τοπικά

Περίληψη: This article discusses an intrinsic case study which demonstrates the convergence of decentralized online and offline ways of sharing knowledge. We describe a new techno-economic form of value creation and distribution in relation to the knowledge commons and the publishing industry. Moreover, the dynamics and challenges of an emerging commons-based copyright license, named Peer ...

Αξιολογώντας το παραγωγικό μοντέλο: Σχεδιάζουμε παγκόσμια, κατασκευάζουμε τοπικά

Περίληψη του ερευνητικού εγχειρήματος υπό τον τίτλο “Σχεδιασμένο Παγκόσμια, Κατασκευασμένο Τοπικά: Αξιολογώντας τις Πρακτικές, την Καινοτομία και τις Δυναμικές Βιωσιμότητας ενός Αναδυόμενου Παραγωγικού Μοντέλου”: Αυτό το εγχείρημα θα καταγράψει, αναλύσει, δοκιμάσει και αξιολογήσει έναν νέο τρόπο δημιουργίας αξίας, ο οποίος βασίζεται στον συνδυασμό των ψηφιακών κοινών αγαθών (π.χ. ανοιχτή γνώση και σχεδιασμός) με την επιτραπέζια ...

Πολιτικές για μια κοινωνία βασισμένη στα Κοινά

Αφιέρωμα στο Journal of Peer Production: “Policies for the commons” επιμελημένο από τους Γιώργο Δαφέρμο & Βασίλη Κωστάκη. Βρείτε το τεύχος στις Δημοσιεύσεις.

Η ομότιμη προοπτική

Συνεργατικό βιβλίο στα ελληνικά με τον τίτλο “Πέρα από το κράτος και την αγορά: Η ομότιμη προοπτική“, με τη συμμετοχή ερευνητών και ακτιβιστών από όλo τoν κόσμο. Σε επιμέλεια των Βασίλη Κωστάκη & Χρήστου Γιωτίτσα. Κυκλοφορεί από τις Βορειοδυτικές εκδόσεις. Συμμετέχοντες: Michel Bauwens || David Bollier || Silke Hefric || Jakob Rigi || Graham Seaman ...

Η δημόσια πληροφορία ως Kοινό και η περίπτωση του ψηφιακού αρχείου της E.P.T.

Δύο μελέτες σχετικές με μια νέα θεώρηση του δημόσιου χαρακτήρα της πληροφορίας εμπνεόμενη από εναλλακτικές μορφές παραγωγής, διακυβέρνησης και ιδιοκτησίας που ήρθαν στο προσκήνιο με τα ομότιμα εγχειρήματα και την ανάδυση των πληροφοριακών Kοινών. H περίπτωση του ψηφιοποιημένου αρχείου της E.P.T. χρησιμοποιείται για να καταδείξει την αντίθεση ανάμεσα στην παραδοσιακή θεώρηση της κρατικής/δημόσιας ιδιοκτησίας και ...

3Ducation: Η 3δ εκτύπωση στα σχολεία

Η παρούσα μελέτη (κάλυψη από Μ.Μ.Ε.: 1, 2, 3) προσπαθεί να ερευνήσει εμπειρικά και θεωρητικά σε τι βαθμό και με ποιον τρόπο θα μπορούσε η τριδιάστατη εκτύπωση να αποτελέσει έναν καινοτόμο τρόπο συνεργατικής μάθησης και μεστής επικοινωνίας: This research project attempts to examine to what extent the technological capabilities of open source 3D printing could ...