Ανοικτές τεχνολογίες στην αγροτική παραγωγή

Περίληψη: This project attempts to explore the open source technology (with a focus on hardware) for agriculture emerging from a mode of production different from the capitalist one, that of commons-based peer production. There are indeed several existing open source projects in relation to the primary sector of the economy, and particularly agriculture. This project combines ...

Σκεφτόμαστε παγκόσμια, εκτυπώνουμε τοπικά

Περίληψη: This article discusses an intrinsic case study which demonstrates the convergence of decentralized online and offline ways of sharing knowledge. We describe a new techno-economic form of value creation and distribution in relation to the knowledge commons and the publishing industry. Moreover, the dynamics and challenges of an emerging commons-based copyright license, named Peer ...

Αξιολογώντας το παραγωγικό μοντέλο: Σχεδιάζουμε παγκόσμια, κατασκευάζουμε τοπικά

Πλήρης Τίτλος: “Σχεδιασμένο Παγκόσμια, Κατασκευασμένο Τοπικά: Αξιολογώντας τις Πρακτικές, την Καινοτομία και τις Δυναμικές Βιωσιμότητας ενός Αναδυόμενου Παραγωγικού Μοντέλου“. Περίληψη: Αυτό το εγχείρημα θα καταγράψει, αναλύσει, δοκιμάσει και αξιολογήσει έναν νέο τρόπο δημιουργίας αξίας, ο οποίος βασίζεται στον συνδυασμό των ψηφιακών κοινών αγαθών (π.χ. ανοιχτή γνώση και σχεδιασμός) με την επιτραπέζια κατασκευή και τις τεχνολογίες αυτοματισμού ...

Δίκτυο αντίστασης στο Αιγαίο

Περίληψη: The current project is designed jointly by the P2P Lab and the Nomads of the Sea and will take place in May of 2016. During a half a month sailing trip, a crew of eight activists and researchers will visit five selected Greek islands for one week each. Two types of workshops will be ...

Πολιτικές για μια κοινωνία βασισμένη στα Κοινά

Αφιέρωμα στο Journal of Peer Production: “Policies for the commons” επιμελημένο από τους Γιώργο Δαφέρμο & Βασίλη Κωστάκη. Βρείτε το τεύχος στις Δημοσιεύσεις.

Η ομότιμη προοπτική

Συνεργατικό βιβλίο στα ελληνικά με τον τίτλο “Πέρα από το κράτος και την αγορά: Η ομότιμη προοπτική“, με τη συμμετοχή ερευνητών και ακτιβιστών από όλo τoν κόσμο. Σε επιμέλεια των Βασίλη Κωστάκη & Χρήστου Γιωτίτσα. Κυκλοφορεί από τις Βορειοδυτικές εκδόσεις. Συγγραφείς: Michel Bauwens || David Bollier || Silke Hefric || Jakob Rigi || Graham Seaman ...

Η δημόσια πληροφορία ως Kοινό και η περίπτωση του ψηφιακού αρχείου της E.P.T.

Περίληψη: Δύο μελέτες σχετικές με μια νέα θεώρηση του δημόσιου χαρακτήρα της πληροφορίας εμπνεόμενη από εναλλακτικές μορφές παραγωγής, διακυβέρνησης και ιδιοκτησίας που ήρθαν στο προσκήνιο με τα ομότιμα εγχειρήματα και την ανάδυση των πληροφοριακών Kοινών. H περίπτωση του ψηφιοποιημένου αρχείου της E.P.T. χρησιμοποιείται για να καταδείξει την αντίθεση ανάμεσα στην παραδοσιακή θεώρηση της κρατικής/δημόσιας ιδιοκτησίας ...

3Ducation: Η 3Δ εκτύπωση στα σχολεία

Πλήρης Tίτλος: “Open-source 3d printing as a means of learning: An educational experiment in two high schools in Greece“, από τους Βασίλη Κωστάκη, Βασίλη Νιάρο και Χρήστο Γιωτίτσα. Περίληψη: Η παρούσα μελέτη (κάλυψη από Μ.Μ.Ε.: 1, 2, 3) προσπαθεί να ερευνήσει εμπειρικά και θεωρητικά σε τι βαθμό και με ποιον τρόπο θα μπορούσε η τριδιάστατη ...