Ανοικτές τεχνολογίες στην αγροτική παραγωγή

Περίληψη: This project attempts to explore the open source technology (with a focus on hardware) for agriculture emerging from a mode of production different from the capitalist one, that of commons-based peer production. There are indeed several existing open source projects in relation to the primary sector of the economy, and particularly agriculture. This project combines ...

Σκεφτόμαστε παγκόσμια, εκτυπώνουμε τοπικά

Περίληψη: This article discusses an intrinsic case study which demonstrates the convergence of decentralized online and offline ways of sharing knowledge. We describe a new techno-economic form of value creation and distribution in relation to the knowledge commons and the publishing industry. Moreover, the dynamics and challenges of an emerging commons-based copyright license, named Peer ...

Αξία, ανοικτοί συνεταιρισμοί και ανοικτά δίκτυα αξίας

Περίληψη: Το παρόν εγχείρημα περιλαμβάνει: μία μελέτη του εγχειρήματος Backfeed (δημοσιεύτηκε), μία μελέτη του δικτύου Enspiral (δημοσιεύτηκε), ένα κεφάλαιο στο συλλογικό βιβλίο των T. Scholz and N. Schneider που εξετάζει τον “συνεταιρισμό πλατφόρμας”. μία αναφορά για το Heinrich Böll Foundation με θέμα την αξία στη βασισμένη στα κοινά ομότιμη παραγωγή (δημοσιεύτηκε), μια αναφορά για το European ...

Προς μια αναδιαμόρφωση του κράτους, της κοινωνίας των πολιτών και της αγοράς

Πλήρης Τίτλος: “Towards a new reconfiguration among the state, civil society and the market“, από τους Michel Bauwens & Βασίλη Κωστάκη. Περίληψη: This essay tries to outline the general aspects of a political agenda for a gradual transition to a commons-oriented, social knowledge economy. In doing so, we first articulate some transitional proposals concerning both ...

Εξερευνώντας ένα αναδυόμενο παραγωγικό μοντέλο

Πλήρης Τίτλος: “Design global, manufacture local: Exploring the contours of an emerging productive model“, από τους Βασίλη Κωστάκη, Βασίλη Νιάρο, Γιώργο Δαφέρμο & Michel Bauwens. Περίληψη: This article aims to contribute to the ongoing dialogue on post-capitalist construction by exploring the contours of a commons-oriented productive model. On the basis of this model called “design ...

Προς ένα ανοικτό συνεταιριστικό μοντέλο

Πλήρης Τίτλος: “From the communism of capital to capital for the commons: Towards an open co-operativism“, από τους Michel Bauwens & Βασίλη Κωστάκη. Περίληψη: Two prominent social progressive movements are faced with a few contradictions and a paradox. On the one side, we have a re-emergence of the co-operative movement and worked-owned enterprises which suffer ...