Ανοικτός σχεδιασμός και κατασκευή

Πλήρης τίτλος: “A knowledge Alliance between HEIs, makers and manufacturers to boost Open Design & Manufacturing in Europe“. Περίληψη: Open Design and Manufacturing (OD&M) is an ERASMUS+ project which develops an Alliance between Higher Education Institution (HEIs), traditional manufacturers and innovation communities of digital-savvy makers, in order to set up a trust-based framework able to ...

Η ανάδυση των makerspaces

Πλήρης τίτλος: “Making (in) the smart city: The emergence of makerspaces“, από τους Βασίλη Νιάρο, Βασίλη Κωστάκη & Wolfgang Drechsler. Περίληψη: The criticism on the smart city is used as a starting point to highlight the promises of makerspaces, that is to say, those emerging urban sites that promote sharing practices; exercise community-based forms of ...

Οικοτουρισμός, εκπαίδευση και τρισδιάστατη εκτύπωση

Περίληψη: In line with the “3Ducation project” (2013) which was a three-month project implemented in two high schools of Ioannina city (Greece), we establish our cooperation with the Social Cooperative Enterprise “Ecomuseum Zagori” through an educational Erasmus+ summer program. Through a one month stay, students from Portugal will be trained on binding together ecotourism and ...

Πολιτικές για μια κοινωνία βασισμένη στα Κοινά

Αφιέρωμα στο Journal of Peer Production: “Policies for the commons” επιμελημένο από τους Γιώργο Δαφέρμο & Βασίλη Κωστάκη. Βρείτε το τεύχος στις Δημοσιεύσεις.

Η δημόσια πληροφορία ως Kοινό και η περίπτωση του ψηφιακού αρχείου της E.P.T.

Περίληψη: Δύο μελέτες σχετικές με μια νέα θεώρηση του δημόσιου χαρακτήρα της πληροφορίας εμπνεόμενη από εναλλακτικές μορφές παραγωγής, διακυβέρνησης και ιδιοκτησίας που ήρθαν στο προσκήνιο με τα ομότιμα εγχειρήματα και την ανάδυση των πληροφοριακών Kοινών. H περίπτωση του ψηφιοποιημένου αρχείου της E.P.T. χρησιμοποιείται για να καταδείξει την αντίθεση ανάμεσα στην παραδοσιακή θεώρηση της κρατικής/δημόσιας ιδιοκτησίας ...

Ψηφιακή παραγωγή, υβριδισμός, ομότιμο κίνημα και 3Δ εκτύπωση

  Πλήρης Τίτλος: “Commons-based peer production and digital fabrication: The case of a RepRap-based, Lego-built 3D printing-milling machine“, από τους Βασίλη Κωστάκη & Μάριο Παπαχρήστου. Περίληψη: Η μελέτη αυτή, έχοντας ως αντικείμενο τη 3Δ εκτύπωση, την τεχνολογία των voxels και τη σπονδυλωτότητα (modularity), διερευνά τους όρους μετάβασης της ομότιμης παραγωγής (CBPP) στην υλική παραγωγή: Through ...

3Ducation: Η 3Δ εκτύπωση στα σχολεία

Πλήρης Tίτλος: “Open-source 3d printing as a means of learning: An educational experiment in two high schools in Greece“, από τους Βασίλη Κωστάκη, Βασίλη Νιάρο και Χρήστο Γιωτίτσα. Περίληψη: Η παρούσα μελέτη (κάλυψη από Μ.Μ.Ε.: 1, 2, 3) προσπαθεί να ερευνήσει εμπειρικά και θεωρητικά σε τι βαθμό και με ποιον τρόπο θα μπορούσε η τριδιάστατη ...