Ανοικτές τεχνολογίες στην αγροτική παραγωγή

Περίληψη: This project attempts to explore the open source technology (with a focus on hardware) for agriculture emerging from a mode of production different from the capitalist one, that of commons-based peer production. There are indeed several existing open source projects in relation to the primary sector of the economy, and particularly agriculture. This project combines ...

Αξιολογώντας το παραγωγικό μοντέλο: Σχεδιάζουμε παγκόσμια, κατασκευάζουμε τοπικά

Πλήρης Τίτλος: “Σχεδιασμένο Παγκόσμια, Κατασκευασμένο Τοπικά: Αξιολογώντας τις Πρακτικές, την Καινοτομία και τις Δυναμικές Βιωσιμότητας ενός Αναδυόμενου Παραγωγικού Μοντέλου“. Περίληψη: Αυτό το εγχείρημα θα καταγράψει, αναλύσει, δοκιμάσει και αξιολογήσει έναν νέο τρόπο δημιουργίας αξίας, ο οποίος βασίζεται στον συνδυασμό των ψηφιακών κοινών αγαθών (π.χ. ανοιχτή γνώση και σχεδιασμός) με την επιτραπέζια κατασκευή και τις τεχνολογίες αυτοματισμού ...

Δίκτυο αντίστασης στο Αιγαίο

Περίληψη: The current project is designed jointly by the P2P Lab and the Nomads of the Sea and will take place in May of 2016. During a half a month sailing trip, a crew of eight activists and researchers will visit five selected Greek islands for one week each. Two types of workshops will be ...

P2P, καπιταλισμός και κοινά

Oι Michel Bauwens, Βασίλης Κωστάκης και Άλεξ Παζαϊτης γράφουν το νέο τους βιβλίο με τίτλο Peer to peer: The commons manifesto. Επίσης, μία εκδοχή του κειμένου κυκλοφορεί στα Γαλλικά από τις εκδόσεις Fondation Charles Léopold Mayer (Manifeste pour une véritable économie collaborative, 2017) και στα Ολλανδικά από τις εκδόσεις Oikos (Peer-to-peer: Manifest voor een commons transitie, 2017). Περίληψη: Not ...

Αξία, ανοικτοί συνεταιρισμοί και ανοικτά δίκτυα αξίας

Περίληψη: Το παρόν εγχείρημα περιλαμβάνει: μία μελέτη του εγχειρήματος Backfeed (δημοσιεύτηκε), μία μελέτη του δικτύου Enspiral (δημοσιεύτηκε), ένα κεφάλαιο στο συλλογικό βιβλίο των T. Scholz and N. Schneider που εξετάζει τον “συνεταιρισμό πλατφόρμας”. μία αναφορά για το Heinrich Böll Foundation με θέμα την αξία στη βασισμένη στα κοινά ομότιμη παραγωγή (δημοσιεύτηκε), μια αναφορά για το European ...

Προς μια αναδιαμόρφωση του κράτους, της κοινωνίας των πολιτών και της αγοράς

Πλήρης Τίτλος: “Towards a new reconfiguration among the state, civil society and the market“, από τους Michel Bauwens & Βασίλη Κωστάκη. Περίληψη: This essay tries to outline the general aspects of a political agenda for a gradual transition to a commons-oriented, social knowledge economy. In doing so, we first articulate some transitional proposals concerning both ...

Προς μια έξυπνη πόλη βασισμένη στα κοινά

Πλήρης Τίτλος: “Introducing a taxonomy of the ‘smart city’: Towards a commons-oriented approach?“, από τον Βασίλη Νιάρο. Περίληψη: During the last decade there has been considerable debate over the relatively vague concept of the “smart city”. Nowadays, the smart city has crystallised into an image of a city permeated with top-down and centrally controlled technological infrastructures ...

Πρέπει ο νόμος να συμβαδίζει με την τεχνολογία;

Πλήρης Τίτλος: “Should law keep pace with technology? Law as katechon“, από τους Wolfgang Drechsler και Βασίλη Κωστάκη. Περίληψη: It is a commonly held belief that the law is unable to keep up with the fierce technological development and innovation that denotes our times. The current essay attempts to show that this characteristic of the ...

Διαχείριση της πληροφορίας και αυτοποίηση

Πλήρης Τίτλος: “Information literacy and peer-to-peer infrastructures: An autopoietic perspective“, από τους Diego Gonzalez και Βασίλη Κωστάκη. Περίληψη: This article argues that an autopoietic perspective of human communities would allow to understand societies as self-organized systems and thus promote information literacy as a facilitator of social development. Peer-to-peer (P2P) social dynamics generate public information available ...

Προς ένα ανοικτό συνεταιριστικό μοντέλο

Πλήρης Τίτλος: “From the communism of capital to capital for the commons: Towards an open co-operativism“, από τους Michel Bauwens & Βασίλη Κωστάκη. Περίληψη: Two prominent social progressive movements are faced with a few contradictions and a paradox. On the one side, we have a re-emergence of the co-operative movement and worked-owned enterprises which suffer ...