Αξιολογώντας το παραγωγικό μοντέλο: Σχεδιάζουμε παγκόσμια, κατασκευάζουμε τοπικά

Περίληψη του ερευνητικού εγχειρήματος υπό τον τίτλο “Σχεδιασμένο Παγκόσμια, Κατασκευασμένο Τοπικά: Αξιολογώντας τις Πρακτικές, την Καινοτομία και τις Δυναμικές Βιωσιμότητας ενός Αναδυόμενου Παραγωγικού Μοντέλου”: Αυτό το εγχείρημα θα καταγράψει, αναλύσει, δοκιμάσει και αξιολογήσει έναν νέο τρόπο δημιουργίας αξίας, ο οποίος βασίζεται στον συνδυασμό των ψηφιακών κοινών αγαθών (π.χ. ανοιχτή γνώση και σχεδιασμός) με την επιτραπέζια ...

P2P, καπιταλισμός και κοινά

Oι Michel Bauwens και Βασίλης Κωστάκης γράφουν το νέο τους βιβλίο με τίτλο Peer-to-Peer: The Commons Manifesto (προσχέδιο εδώ). Επίσης, μία εκδοχή του κειμένου κυκλοφορεί στα Γαλλικάαπό τις εκδόσεις Fondation Charles Léopold Mayer. Περίληψη Not since Marx identified the manufacturing plants of Manchester as the blueprint for the new capitalist society has there been a ...

Η δυναμική των κοινών της γνώσης για τεχνολογική καινοτομία

Περίληψη εγχειρήματος: This project will include two in-depth case studies of prominent digital commons cases which have arguably propelled much innovation and entrepreneurial activity. First, we will study the Fused Deposition Modelling (FDM) patent which expired in 2005 and has widely been used in the 3D printing industry. A comparative data analysis before and after ...

Πρέπει ο νόμος να συμβαδίζει με την τεχνολογία;

It is a commonly held belief that the law is unable to keep up with the fierce technological development and innovation that denotes our times. The current essay attempts to show that this characteristic of the law should not necessarily be considered as a disadvantage. Using the Biblical concept of the katechon, we argue that ...

Προς ένα ανοικτό συνεταιριστικό μοντέλο

Two prominent social progressive movements are faced with a few contradictions and a paradox. On the one side, we have a re-emergence of the co-operative movement and worked-owned enterprises which suffer from certain structural weaknesses. On the other, we have an emergent field of open and commons-oriented peer production initiatives which create common pools of ...

Πολιτικές για μια κοινωνία βασισμένη στα Κοινά

Αφιέρωμα στο Journal of Peer Production: “Policies for the commons” επιμελημένο από τους Γιώργο Δαφέρμο & Βασίλη Κωστάκη. Βρείτε το τεύχος στις Δημοσιεύσεις.

Network society and future scenarios for a collaborative economy

Νέο βιβλίο από τους Βασίλη Κωστάκη και Michel Bauwens με τίτλο “Network Society and Future Scenarios for a Collaborative Economy” κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Palgrave Macmillan. To προσχέδιο ελεύθερο για ανάγνωση και σχόλια εδώ.

Η ομότιμη προοπτική

Συνεργατικό βιβλίο στα ελληνικά με τον τίτλο “Πέρα από το κράτος και την αγορά: Η ομότιμη προοπτική“, με τη συμμετοχή ερευνητών και ακτιβιστών από όλo τoν κόσμο. Σε επιμέλεια των Βασίλη Κωστάκη & Χρήστου Γιωτίτσα. Κυκλοφορεί από τις Βορειοδυτικές εκδόσεις. Συμμετέχοντες: Michel Bauwens || David Bollier || Silke Hefric || Jakob Rigi || Graham Seaman ...

Η θεωρία των τεχνο-οικονομικών παραδειγμάτων, η ομότιμη προοπτική και η 3Δ εκτύπωση

Μελέτη για τον ρόλο της ομότιμης παραγωγής στα πλάισια της θεωρίας αλλαγής των τεχνο-οικονομικών παραδειγμάτων. Following the theory of techno-economic paradigm shifts (TEPS), this essay calls attention to the phenomenon of commons-based peer production (CBPP). In the context of the current paradigm, it argues that civil society can play an important role in creating favourable ...

Η πολιτική οικονομία της παραγωγής πληροφορίας στο διαδίκτυο

Μελέτη για την παραγωγή πληροφορίας στο διαδίκτυο. This research project is based on the idea that information production on the Web is mainly taking place within either proprietary- or commons-based platforms. The productive processes of those two ‘workplaces’ of information production do share some certain characteristics, but they also have several crucial differences. These two ...