Η ανάδυση των makerspaces

Πλήρης τίτλος: “Making (in) the smart city: The emergence of makerspaces“, από τους Βασίλη Νιάρο, Βασίλη Κωστάκη & Wolfgang Drechsler. Περίληψη: The criticism on the smart city is used as a starting point to highlight the promises of makerspaces, that is to say, those emerging urban sites that promote sharing practices; exercise community-based forms of ...

Αξιολογώντας το παραγωγικό μοντέλο: Σχεδιάζουμε παγκόσμια, κατασκευάζουμε τοπικά

Πλήρης Τίτλος: “Σχεδιασμένο Παγκόσμια, Κατασκευασμένο Τοπικά: Αξιολογώντας τις Πρακτικές, την Καινοτομία και τις Δυναμικές Βιωσιμότητας ενός Αναδυόμενου Παραγωγικού Μοντέλου“. Περίληψη: Αυτό το εγχείρημα θα καταγράψει, αναλύσει, δοκιμάσει και αξιολογήσει έναν νέο τρόπο δημιουργίας αξίας, ο οποίος βασίζεται στον συνδυασμό των ψηφιακών κοινών αγαθών (π.χ. ανοιχτή γνώση και σχεδιασμός) με την επιτραπέζια κατασκευή και τις τεχνολογίες αυτοματισμού ...

Προς μια έξυπνη πόλη βασισμένη στα κοινά

Πλήρης Τίτλος: “Introducing a taxonomy of the ‘smart city’: Towards a commons-oriented approach?“, από τον Βασίλη Νιάρο. Περίληψη: During the last decade there has been considerable debate over the relatively vague concept of the “smart city”. Nowadays, the smart city has crystallised into an image of a city permeated with top-down and centrally controlled technological infrastructures ...

Μία ομότιμη προσέγγιση στην παραγωγή ενέργειας

Πλήρης Τίτλος: “A peer-to-peer approach to energy production“, από τους Χρήστο Γιωτίτσα, Άλεξ Παζαϊτη και Βασίλη Κωστάκη. Περίληψη: This paper strives to provide a theoretical study for energy production and distribution. We thus examine and discuss the evolution of energy systems technologies and their impact on the global socio-economic structure. We critically analyze the evolution of ...

Πολιτικές για μια κοινωνία βασισμένη στα Κοινά

Αφιέρωμα στο Journal of Peer Production: “Policies for the commons” επιμελημένο από τους Γιώργο Δαφέρμο & Βασίλη Κωστάκη. Βρείτε το τεύχος στις Δημοσιεύσεις.

Ομότιμη παραγωγή, 3Δ εκτύπωση και αυτόνομη παραγωγή ενέργειας

Πλήρης Τίτλος: “Peer production and desktop manufacturing: The case of the Helix_T wind turbine project“, από τους Βασίλη Κωστάκη, Μιχάλη Φουντουκλή & Wolfgang Drechsler. Περίληψη: Ποιά η δυναμική της συνάντησης ομότιμης παραγωγής και 3Δ εκτύπωσης; Η παρούσα μελέτη μέσα από την περίπτωση της 3Δ εκτυπώσιμης, χαμηλής κλίμακας ανεμογεννήτρια Helix_T του Μιχάλη Φουντουκλή προσπαθεί να δώσει ...

Τέσσερα σενάρια για το μέλλον της ομότιμης παραγωγής και του αστικού μετασχηματισμού

Πλήρης Τίτλος: “Urban reconfiguration after the emergence of peer-to-peer infrastructures: Four future scenarios with an impact on smart cities”, από τους Βασίλη Κωστάκη, Michel Bauwens & Βασίλη Νιάρο. Περίληψη: 1) Άρθρο για το μέλλον των Κοινών με αναφορά στη χωρική ανάπτυξη: While peer-to-peer (P2P) infrastructures seem to embrace more and more aspects of human activities, ...

Παραγωγή και διοίκηση στα hackerspaces

Πλήρης Τίτλος: “Production and governance in hackerspaces: A manifestation of commons-based peer production in the physical realm?”, από τους Βασίλη Κωστάκη, Βασίλη Νιάρο & Χρήστο Γιωτίτσα. Περίληψη: Η έρευνα αυτή προσπαθεί να διαπιστώσει τις αξίες, τη φιλοσοφία και τις αρχές των οργανωσιακών δομών των hackerspaces. This research project deals with the phenomenon of hackerspaces and ...