Δημοσιεύσεις
 • Article [2017] “3D printing as a means of learning and communication: The 3Ducation project revisited”. [site] [text]
 • Article [2017] “A new model of production for a new economy”. [site]
 • Article [2017] “Making (in) the smart city: The emergence of makerspaces”. [site] [text]
 • Article [2017] “Blockchain and value systems in the sharing economy: The illustrative case of Backfeed”. [site] [text]
 • Article [2017] “Think global, print local: A case study on a commons-based publishing model” . [site]
 • Article [2017] “Re-dynamising local economies in the age of Trumpism” [site] [text]
 • Article [2017] “Digital economy and the rise of open cooperativism: The case of the Enspiral network”. [site] [text]
 • Book [2017] “Manifeste pour une véritable économie collaborative”. [site]
 • Primer [2017] “Commons transition and peer-to-peer: A primer”. [site] [text]
 • Report [2017] “Value in the commons economy: Developments in open and contributory value accounting”. [site] [text]
 • Report [2017] “The emergence of peer production: Challenges and opportunities for labour and unions”. [site] [text]
 • Article [2016]  “The convergence of digital commons with local manufacturing from a degrowth perspective: Two illustrative cases”. [site] [text]
 • Chapter [2016] “Why platform co-ops should be open co-ops”. [soon]
 • Encyclopedia entry [2016] “Peer-to-peer”. [soon]
 • Handbook entry [2016] “Peer-to-peer (P2P) economies”. [soon]
 • Issue [2016] “The materiality of the immaterial: ICTs and the digital commons”. [site] [text]
 • Article [2016] “Introducing a taxonomy of the “smart city”: Towards a commons-oriented approach?”. [site] [text]
 • Article [2015] “Design global, manufacture local: Exploring the contours of an emerging productive model”. [site] [text]
 • Article [2015] “Towards a political ecology of the digital economy: Socio-environmental implications of two competing value models”. [site] [text]
 • Article [2015] “Should law keep pace with technology? Law as katechon”. [site] [text]
 • Article [2015] “Towards a new configuration between the state, civil society and the market”.  [text]
 • Article [2015] “A peer-to-peer approach to energy production”. [site] [text]
 • Chapter [2015] “Urban reconfiguration after the emergence of p2p infrastructures “. [site] [text]
 • Article [2015] “Open source 3d printing as a means of learning: An educational experiment in two high schools in Greece”. [site] [text]
 • Issue [2015] “Policies for the commons”. [text]
 • Article [2015] “Information literacy and peer-to-peer infrastructures: An autopoietic perspective”. [site] [text]
 • Book [2014] “Network society and future scenarios for a collaborative economy”. [site] [text]
 • Book [2014] “Πέρα από το κράτος και την αγορά: Η ομότιμη προοπτική”. [site] [text]
 • Article [2014] “The (a)political economy of Bitcoin”. [site] [text]
 • Article [2014] “Production and governance in hackerspaces: A manifestation of Commons-based peer production in the physical realm?”. [site] [text]
 • Article [2014] “From the communism of capital to capital for the commons: Towards an open co-operativism”. [site] [text]
 • Article [2014] “Commons-based peer production and digital fabrication: The case of a RepRap-based, Lego-built 3D printing-milling machine”.  [site] [text]
 • Article [2013] “Peer production and desktop manufacturing: The case of the Helix_T wind turbine project”. [site] [text]
 • Article [2013] “At the turning point of the current techno-economic paradigm: Commons-based peer production, desktop manufacturing and the role of civil society in the Perezian framework.” [site] [text]
 • Article [2013] “Commons-based peer production and artistic expression: Two cases from Greece”. [site] [text]
 • Article [2013] “Public information as a Commons: The case of ERT and the peer-to-peer prospect”. [site] [text]
 • Article [2013] “H ανάδυση της ομότιμης προοπτικής: Η δημόσια πληροφορία ως Kοινό, η περίπτωση του ψηφιακού αρχείου της E.P.T. και η προσέγγιση του κράτους εταίρου”. [text]
 • Article [2013] “Ένα σημείωμα για το μέλλον του καπιταλισμού και των Κοινών και μία πρόταση”. [text]
 • Article [2012] “The political economy of information production in the social web: Chances for reflection on our institutional design”. [site] [text]
 • Book [2012] “Το ομότιμο μανιφέστο: Δημιουργώντας τον κόσμο που θέλουμε μέσα στον κόσμο που θέλουμε να ξεπεράσουμε”. [site] [text]
 • Βook [2012] “Ο άνδρας με την πουά γραβάτα”. [site] [text]
 • Article [2011] “Commons-based peer production and the neo-Weberian state: Synergies and interdependencies”. [site] [text]
 • Article [2011] “An essay on p2p energy policy”. [site] [text]
 • Article [2011] “The advent of open source democracy and wikipolitics”. [site] [text]
 • Book [2011] “The political economy of information production in the social web: Towards a partner state approach”. [site] [text]
 • Book [2011] “Mατριόσκα”. [site] [text]
 • Article [2010] “Identifying and understanding the problems of Wikipedia’s peer governance: The case of inclusionists versus deletionists”. [site] [text]
 • Article [2009] “The amateur class or the reserve army of the web”. [site] [text]