Μέλη

Tα μέλη του πυρήνα του P2P Lab είναι (αλφαβητικά):

Τα fellow μέλη μας είναι (αλφαβητικά):

Τα affiliate μέλη μας είναι (αλφαβητικά):

Η κοινότητά μας αποτελείται από άτομα διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και πεδίων: ανάλογα με το εκάστοτε project σχηματίζονται ομάδες από ερευνητές, ακαδημαϊκούς, ακτιβιστές και καλλιτέχνες.

Επίσης με χαρά θα συνεργαστούμε με εκείνους που θέλουν να δημιουργήσουν ένα P2P Lab στην περιοχή τους μέσω πρακτικών αλληλέγγυου franchising.

Είμαστε ευγνώμονες στους/ις μέντορές μας Yochai Benkler, Wolfgang Drechsler, Μαρία Καϊκά, Γιώργος Καλλής, Rainer Kattel, Γιώργος Παπανικολάου και Carlota Perez.