Μέλη

Tα μέλη του πυρήνα του P2P Lab είναι (αλφαβητικά):

Τα fellow μέλη μας είναι (αλφαβητικά):

Τα affiliate μέλη μας είναι (αλφαβητικά):

Η κοινότητά μας αποτελείται από άτομα διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και πεδίων: ανάλογα με το εκάστοτε project σχηματίζονται ομάδες από ερευνητές, ακαδημαϊκούς, ακτιβιστές και καλλιτέχνες.

Επίσης με χαρά θα συνεργαστούμε με εκείνους/ες που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στις δράσεις έρευνας και κοινωνικής πρακτικής μας ή θέλουν να δημιουργήσουν εγχειρήματα, εμπνευσμένα από το P2P Lab, στην περιοχή τους μέσω πρακτικών αλληλέγγυου franchising.

Είμαστε ευγνώμονες στους/ις μέντορές μας Yochai Benkler, Wolfgang Drechsler, Μαρία Καϊκά, Γιώργος Καλλής, Rainer Kattel, Γιώργος Παπανικολάου και Carlota Perez.