Μελέτες

(Στα ελληνικά μπορείτε να βρείτε κείμενα εδώ)

Μια λίστα 15 επιλεγμένων ακαδημαϊκών άρθρων και βιβλίων:

 • Beyond high-tech versus low-tech [site] [text]
 • Are the most influential websites peer-produced or price-incentivized? [site] [text]
 • Beyond global versus local: Illuminating a cosmolocal framework for convivial technology development [site] [text]
 • From private to public governance: The case for reconfiguring energy systems as a commons [site] [text]
 • The convergence of digital commons with local manufacturing from a degrowth perspective: Two illustrative cases. [site] [text]
 • Blockchain and value systems in the sharing economy: The illustrative case of Backfeed. [site] [text]
 • Digital economy and the rise of open cooperativism: The case of the Enspiral network. [site] [text]
 • Open source agriculture: Grassroots technology in the digital era. [site]
 • Peer to peer: The commons manifesto [text]
 • From creative destruction to convivial innovation. [site] [text]
 • Network society and future scenarios for a collaborative economy. [site] [text]
 • Towards a political ecology of the digital economy: Socio-environmental implications of two competing value models. [site] [text]
 • Open source 3d printing as a means of learning: An educational experiment in two high schools in Greece. [site] [text]
 • Energy governance as a commons [site] [text]